Paladin icon m.png骑士是游戏中六种勇士职业之一。

作为前排职业,擅长吸收和承受伤害,与File:Warrior icon m.png剑士相比更能保护身后的队友。骑士的自身魔法防御较高,虽然物理防御较低,但大部分骑士都有其他防御手段来减少自己受到的伤害。

传说勇士

高级勇士

普通勇士

勇士 星级 所在关卡
★3 罗曼士兵 Star.pngStar.pngStar.png 沙漠 2-19
★3 皇家亲卫队 Star.pngStar.pngStar.png 森林 1-2 困难限定
★3 海军大将 Star.pngStar.pngStar.png 深海 3-17
★3 贝尔·格里尔斯 Star.pngStar.pngStar.png 火山 4-11
★3 扭蛋战队K Star.pngStar.pngStar.png 重力迷宫
★3 安德烈 Star.pngStar.pngStar.png 火山 4-5
★3 恶魔同好会 Star.pngStar.pngStar.png 火山 4-21
★3 皇家稽查队 Star.pngStar.pngStar.png 深海 3-21
★3 熊叔 Star.pngStar.pngStar.png 活动限定
★3 冰川矿工 Star.pngStar.pngStar.png 雪原 1-17
★2 警卫员 Star.pngStar.png 森林 1-15
★2 亲卫队 Star.pngStar.png 沙漠 2-5
★2 森林卫士 Star.pngStar.png 森林 1-21
★2 东方王国士兵 Star.pngStar.png 深海 3-11
★2 美式足球社员 Star.pngStar.png 沙漠 2-12
★2 战斗祭司 Star.pngStar.png 火山 4-17
★2 人气服务生 Star.pngStar.png 重力迷宫
★2 铁人28号 Star.pngStar.png 雪原 1-5
★1 樵夫 Star.png 森林 1-11
★1 海贼 Star.png 深海 3-3
★1 见习铁匠 Star.png 沙漠 2-23
★1 城镇混混 Star.png 重力迷宫
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。